TECNIFIBRE

Cordage de tennis

Tecnifibre ts 60

12 m

18€

Cordage de tennis

Tecnifibre Multifeel

12 m

25€

Cordage de tennis

Tecnifibre Pro Red Code

12 m

22€

Cordage de tennis

Tecnifibre XR3

12 m

26€

Cordage de tennis

Tecnifibre Black Code

12 m

24€

Cordage de tennis

Tecnifibre Duramix

12 m

28€

Cordage de Ttennis

Tecnifibre Razor Code

12 m

23€

Cordage de tennis

Tecnifibre TGV

12 m

36€

Cordage de tennis

Tecnifibre Ice Code

12m

21€

Cordage de tennis

Tecnifibre HDMX 

12m

26€

Cordage de tennis

Tecnifibre X One Biphase 

12m

36€

Cordage de tennis 

Tecnifibre S Gut

12m

18€